Piotr Dziedzic Fotografia

Temat: Chcecie kupować w niedzielę?

Chciałabym, żeby się tu wypowiedziały kelnerki, kucharki, kasjerki.

Pracowałam w galerii handlowej. Jedna lub dwie niedziele w miesiącu wolne, praca w godzinach albo 10-18, albo 12-20. W sam raz dla samotnej matki
Oczywiście podpisując umowę o pracę godziłam się na takie warunki, lecz niejako nie miałam wyjścia.
Dni wolne w tygodniu przeznaczalo się na ... pracę w domu lub latanie po urzedach. Totalnie rozwalony rytm pracy/odpoczynku.
Nie wybrałam sobie takiej drogi życiowej, wybór pracy nie zależał od moich ogólnych predyspozycji zawodowych tylko od sytuacji na rynku pracy, czyli bezrobocia.

Znam osobę, która pracowała na kasie w markecie i w sumie brak wolnych niedziel to ... najmniejszy mankament tego, ekhem, zawodu Z tego też powodu uważam projekt ustawy za śmiesznyi obraźliwy, bo naprawde, jeśli interesowano by się sytuacją pracownikow marketów, to zajęte niedziele byłyby na ostatnim miejscu listy problemów do rozwiązania
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=35050Temat: limit nadgodzin?

Dzięki Kobity jak zwykle jesteście niezastąpione...
okres rozliczeniowy mam trzymiesięczny, ale i tak sytuacja jest patowa i kopertówek cd
niestety te 150 nadgodzin rocznie przekraczam kilkakrotnie...

o umowie o dzieło i innych raczej nie ma mowy... niestety

i w taki to niecny sposób pozostaję w konflikcie z prawem...


Kilkakrotnie, to znaczy?

Jeśli występuje tak duża liczba nadgodzin, to w regulaminie pracy należy podnieść maksymalną ilość dopuszczalnych godzin nadliczbowych do 416 rocznie. Wynika to z tego przepisu właśnie, który cytowała tu Skanna. Jest to już jakieś wyjście z sytuacji. Inny sposób to przejście na zadaniowy czas pracy - przy czym bywa to czasem rozwiązanie-pułapka (głównie dla pracownika, ale bywa, że i dla pracodawcy; zależy od sytuacji). No i przejście z trzymiesięcznego na czteromiesięczny okres rozliczeniowy.

Wszelkiego rodzaju umowy-zlecenia i umowy o dzieło odradzam, jeśli wykonujesz cały czas ten sam rodzaj pracy.

My przekraczaliśmy - mimo zapisów w regulaminie pracy i wprowadzenia czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego - wszystkie dopuszczalne normy. Przy kontroli PIP najważniejsza jednak była kwestia zapłaty (czy pracownicy mają faktycznie za to płacone i w jaki sposób). Owszem, dostaliśmy za to upomnienie (była to sprawa do przewidzenia), natomiast ze względu na fakt, że wszystko było wypłacone, nie skierowano sprawy do sądu.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=61736


Temat: Jak zdobyć pieniądze?!

Wszyscy macie stałe zlecenia? Wszystko załatwiacie przez internet?

dla czystego wyjaśnienia - wszystko
i wielu moich znajomych też bank widuje z okazji zawarcia umowy i jej rozwiązania
i na pocztę nie chodzi, bo na polecone ma adres korespondencyjny do pracy, a resztę wyciąga ze skrzynki

co oczywiście nie jest wytłumaczeniem, a jedynie wyjaśnieniem
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=9960


Temat: Wracam do pracy!!!
W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
Z terminem wypowiedzenia jest dokładnie tak, jak piszesz - okres wypowiedzenia obejmujący miesiąc, kończy się w ostatnim dniu miesiąca.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=33438


Temat: pracodawca-pracownik-konkurencja
Czy pracodawca ma prawo wymagać od pracownika podpisania dokumentu z klauzulą, że w razie rozwiązania umowy pracownik nie może przez 5 lat podjąć pracy w tej samej branży ?
Mój mąż będzie musiał cos takiego podpisać. Pracuje w branży dekoracyjnej i szef chce zabezpieczenia, żeby w razie czego przez 5 lat nie mógł zatrudnić się u konkurencji
Czy szef ma takie prawo? Jeśli tak to proszę o wskazanie odpowiedniego przepisu prawnego.

Dziękuje,
Mi
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=38456


Temat: Dziwnie zawarta umowa o prace. Dostałem taką nową umowe na stanowisko kordynatora O.o
Pensja podstawowa+prowizja, na czas nieokreślony z mozliwością wypowiedzenia, przedtem bylo umowa/zlecenie, znalazlem coś takiego
str5 ptk 12

"W przypadku nie wykonywania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie, lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia z pensji podstawowej ustalonej na 2000zł netto, oraz prowizji lub rozwiązania umowy bez jakichkolwiek roszczeń do odszkodowania"

Czy coś takiego ma prawo być zawarte na umowie? =/ Tzn że np moze mi pomniejszyć do 100zł w trakcie trwania umowy, lub nie wypłacić wcale? Nie wiem co sądzić o tym punkcie...

Przedtem bylem na umowe/prowizje w tej samej firmie, ale na umowie/zleceniu tego nie bylo
i jak można pensje podstawową zmniejszyć?
Ten post był edytowany przez Zigu17 dnia: 11 Kwiecień 2008 - 07:45
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=354837


Temat: Pracownik Ochrony-Linki i porady
Masz następne:

Do
Komendanta OWC

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Z dniem 1 czerwca 2006 r. rozwiązuję umowę o pracę zawartą w dniu 1 marca 2002 r. na czas nieokreślony w trybie art. 55 § 11 k.p. Przyczynę rozwiązania umowy stanowi ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązków pracowniczych, a konkretnie niewypłacanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych.
W związku z powyższym zgłaszam roszczenie o wypłatę przysługującego mi odszkodowania za okres wypowiedzenia, czyli za okres 3 miesięcy.……………..…………………
(podpis pracownika)
Źródło: oddzialwartcywilnych.fora.pl/a/a,116.html


Temat: Rozwiązanie umowy o pracę na wniosek nauczyciela.
Zawsze masz prawo do zwolnienia - spójrz na umowę o pracę, jaki masz czas wypowiedzenia, np.. 2 tyg czy 3 mies.
No czasem trudno jest się zwolnić, zwłaszzca gdy dyrekcja ma "trudny orzech do zgryzienia" w postaci braku kadry, która by uzupełniła Twoje miejsce, wtedy rozwiązanie za porozumieniem stron nie przejdzie.
Poszukaj kogoś na własną rękę, popytaj tu i tam, może się okaże, że kogoś znajdziesz na swoje miejsce,lub przynajmniej na jakąś część etatu, postawisz wtedy się w dobrym świetle, nie zostawiasz dyrekcji na lodzie.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2687


Temat: Umowa o pracę na zastępstwo
Rozwiązanie umowy na zastępstwo

W umowie na zastępstwo należy ustalić ściśle określony termin zakończenia stosunku pracy. Rozwiązanie pracy pracownika zastępcy jest automatyczne - jak każda umowa na czas określony – z upływem terminu, na który ją zawarto, a więc z chwilą powrotu do pracy nieobecnego stałego pracownika. Termin zakończenia umowy może być określony poprzez: podanie dokładnej daty, do której ma trwać umowa; odwołanie się do przyczyny zawarcia umowy na zastępstwo, np. na czas urlopu wychowawczego danej osoby; zastosowanie ogólnego sformułowania np. na czas zastępstwa danej osoby, co jest najdogodniejszym rozwiązaniem. Jednakże umowa taka może być rozwiązana za porozumieniem stron, jak każda umowa o pracę. Zarówno pracodawca jak i pracownik może wyjść z propozycją rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie może nastąpić w każdej chwili - za trzydniowym wypowiedzeniem (art. 331)) a strony nie muszą wskazywać przyczyn zerwania umowy.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na zastępstwo bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.) lub z przyczyn niezawinionych przez pracownika (art. 53 k.p.). Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy..

Gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownik ma również prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni pracy (art. 55 § 11).
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2685


Temat: re re
witam
mam pytanie ,czy rząd przeznaczając odrębne pieniądzr za nie rozwiązanie umowy o pracę z rybakiem miał na myśli tylko opłacenie składek zus cz może również wynagrodzenia zgodnego z umową o pracę.

może ktoś z armatorów potrafi mi wytłumaczyć w jaki sposób można wydac 11000 zł przez 120 dni na pracownika,tj.2700zł m-cznie nie wypłacając mu ani złotówki,czyżby koszty składek w naszym kochanym kraju były aż takie wysokie.
proszę armatorów o ustosunkowanie się do powyszszych niedomówień.
Źródło: shiplovers.pl/viewtopic.php?t=6566


Temat: prosze o porade
Po pierwsze, rozwiązanie umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie (art. 30§3 Kodeksu pracy). W przypadku umowy na czas określony, rozwiązuje się ona z upływem czasu, na który była zawarta.
Jednakże zgodnie z art. 41 KP, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie urlopu, czy też w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności (jak choćby właśnie choroba pracownika), JEŻELI nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi nieobecnemu z powodu choroby, a także odosobnionemu ze względu na chorobę zakaźną. Przepisy zakazują złożenia oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy w okresie ochronnym jakim jest choroba. Innymi słowy pracodawca nie może w czasie choroby „dać pracownikowi wypowiedzenia”. Jeżeli jednak mimo zakazu pracodawca wypowiedziałby umowę o pracę to wypowiedzenie takie nie wywołuje skutków prawnych (jest bezskuteczne) co oznacza, że nie rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia i umowa nie ulega rozwiązaniu (sytuacja pozostaje bez zmian jakby nie było wypowiedzenia).
KP nie wskazuje jednak dosłownie co z pracownikiem zatrudnionym na czas określony. Jak wskazałam powyżej umowa na czas określony sama niejako się rozwiązuje, bez wypowiedzenia jej przez pracodawcę, czyli tak jakby Pani umowa rozwiązała się automatycznie 30.06.2010.
Będę jeszcze szukać inf na ten temat.
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=149


Temat: Ciekawostki z zakresu Prawa Pracy
Odprawy pracownicze a powtórne nabycie prawa do kolejnej odprawy
Zapadł nowy wyrok w związku z powtórnym nabywaniem przez pracowników prawa do odpraw. Czy Sąd Najwyższy stanął po stronie pracowników? Przeczytaj!

Obowiązujące prawo pracy ustanawia i określa warunki wypłaty szeregu odpraw pracowniczych, których istnienia sami pracownicy nie zawsze są świadomi, np.:

odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (zarówno grupowego, jak i indywidualnego) u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników;
odprawy rentowej;
odprawy emerytalnej;
odprawy pośmiertnej;
odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem mianowanym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=78


Temat: Ciekawostki z zakresu Prawa Pracy
Umowa o pracę czy umowa-zlecenie kiedy umowa-zlecenie jest niedopuszczalna?
W okresie kryzysu gospodarczego pracodawcy szczególnie często próbują oszczędzać, niestety także na zatrudnianiu pracowników. Jednym z przejawów takich oszczędności są próby zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Nie ulega wątpliwości, że:

trwałość stosunku pracy, której wyznacznikami są m.in.:
obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony,
kontrola związkowa takiego wypowiedzenia czy rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz
możliwość poddania sądowej kontroli zgodności z prawem rozwiązania umowy pracę, jak również
pewne szczególne świadczenia przysługujące zasadniczo tylko pracownikom, jak np.:
prawo do urlopu wypoczynkowego czy
obowiązek zapłaty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku jej świadczenia w pełnym wymiarze czasu pracy
generują dodatkowe koszty, niewystępujące przy większości umów cywilnoprawnych, np. przy umowie-zleceniu czy umowie o pracę.

WIĘCEJ
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=78


Temat: Wracam do pracy!!!
Mea, umowę o pracę zawsze właściwie można rozwiązać - takie prawo przysługuje każdej ze stron. Natomiast sposób rozwiązania, zależy od rodzaju umowy i stażu pracy.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=33438