Piotr Dziedzic Fotografia

Temat: Ceny wody i odprowadzania ścieków w Czeladzi

O udostępnienie załączników do wniosku o zatwierdzenie taryf, które są wymienione w § 19.1. rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) proszę zwrócić się do PWiK Sp. w Dąbrowie Górniczej ul. Powstańców nr 13, z uwagi że mogą one zawierać informacje stanowiące tajemnicę Spółki.

Wyciągnąć te informacje o wodzie z innych miast to jednak nie lada wyczyn. Dopiero Czeladź, Siemianowice, Gliwice i Będzin. Katowice i Dąbrowa Górnicza słabo, a reszta będzie nagana.

Ale nie śpieszy się, wszystkie informacje wyciągniemy. Taryfy są i tak ustalane na rok, więc dopiero kolejna zmiana taryfy będzie w maju 2010 r.

Do tego czasu moim zdaniem trzeba doprowadzić do sytuacji, aby ZiK Sp. z o.o. oddał Miastu Czeladź część sieci wodociągowej i stał się jedynie jej użytkownikiem.
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1587Temat: Ceny wody i odprowadzania ścieków w Czeladzi
Tylko tu nie ma co rozwikłać, ja wiem jak taryfa powstaje krok po kroku. Wszystko jest szczegółowo opisane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w rozporządzeniu ministra budownictwa o ustalaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rada Miejska nie może bezpośrednio ingerować w ceny taryfy, ale może to robić pośrednio. I właśnie na takich zabiegach się chcę skupić.
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1587


Temat: Ceny wody i odprowadzania ścieków w Czeladzi

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z poz. zm.) art. 6 ust. 1 pkt. 5 wnioskuję o:

1) wykazanie majątku ZiK Sp. z o.o.
2) dochody i straty ZiK Sp. z o.o.
3) sprawozdanie finansowe za 2008r.


Na swój pierwszy wniosek otrzymałem odpowiedź: bilans spółki, rachunek zysków i strat. Na jego podstawie widać majątek sumaryczny spółki: wszystkie aktywa i pasywa.

Teraz pora się dowiedzieć jak to jest dokładnie z tą wodą, dlatego Stowarzyszenie "Rozwój Miasta" wnioskuje o:


Wniosek ZiK Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o którym mowa w art .24 ust. 2. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Abyście nie musieli szukać ustaw przybliżę Wam, że zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne musi co roku dać Burmistrzowi wniosek o zatwierdzenie taryf z szczegółowym rozliczeniem kosztów i uzasadnieniem. Znajomość tego dokumentu odpowie na pytanie, jak liczona jest cena wody i odprowadzania ścieków.

Pismo zostało wysłane 14 lipca... od tego dnia mają 14 dni na wysłanie mi tego wniosku.


Art. 24.
1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.
3. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan.


Jeszcze szczegółowiej o tym traktuje rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie tworzenia taryf, ale nie chcę Was zanudzać teorią. Poczekajmy na odpowiedź

29 lipca musi już być odpowiedź.

P.S.
Takie same wnioski wysłałem do Katowic, Siemianowic, Piekar, Będzina, Psar, Szczyrku, Bielska, Rybnika, Dąbrowy i Gliwic. Ostrzegam, że porównam.
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1587


Temat: Ceny wody i odprowadzania ścieków w Czeladzi

Patrzac z perspektywy oś Piłsudzkiego - my placimy ponad 12 złotych, siemnianowiczanie, tuż obok, magicznie płacą wg. taryfy 7,7. Różnica jest ogromna. To moze pociagnac te 800 metrow rury z przepompownii na gorce do zakonczenia w siemnianowicach i podpiac sie do gminy obok? Zrzutka po 50 dych od mieszkania i gotowe.

Nawet pociągniecie rury do Siemianowic nie zmieni cen wody i nawet gdyby z tej samem rury pobierał siemianowiczanin i czeladzian mieszkający obok siebie to jeden zapłaci 12 zł a drugi 7,7 zł.

Wynika to z konstrukcji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Taryfy są ponadto przygotowane na podstawie rozporządzenia ministra budownictwa w sprawie określania taryf. Moim zdaniem te przepisy są bezsensowne, ale jednak są i kreują zasady.

Działania ZiK Sp. z o.o. są wynikiem ustawy i tego, co Burmistrz poprzez Radę Gminy zrobi.

Czekam jeszcze aż miasto Czeladź dośle mi brakujące dokumenty i inne miasta zrobią to samo, ponieważ jeszcze nie wszystkie powysyłały albo wysłały tylko część.

Tak na prawdę to miasto Czeladź zmusza ZiK Sp. z o.o. do tak wysokich cen wody. Kalkulacje są narzucone przez ustawę i rozporządzenie, ale składniki tej kalkulacji zależą już wyłącznie od dostawców wody, odbiorców ścieków i gminy. Mam już kilka pomysłów, które jako stowarzyszenie będziemy chcieli wdrażać, ale kompletuję cały materiał, o który wnioskowałem. Im więcej danych i uzasadnień tym będzie łatwiej. To kwestia max dwóch tygodni.

Rozważam również zaskarżenie kilku uchwał Rady Miejskiej.

Opiszę też dokładnie, jak wyliczane są ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Edit:

Właśnie dzwonili do mnie z Katowic, że w tym tygodniu wyślą. Wcześniej z Gliwic, że mają dla mnie książeczkę dokumentów. Także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, aż to wszystko do mnie spłynie
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1587


Temat: Ceny wody i odprowadzania ścieków w Czeladzi

Wybacz ale wydaje mi się że jednak nie masz racji. Mimo iż nie jest dokonywany odczyt abonament za miesiąc w którym korzystałem z wody zapłacić muszę. Wszak nie odcięto mi wody w lipcu więc musiałem z niej korzystać.

Skoro opłata abonamentowa jest kosztem rozliczenia i odczytu to koszt powstaje dopiero w momencie odczytu wodomierza i wystawienia rachunku.

Więc dlaczego w jednym rachunku Ci wystawili kwotę za wystawienie rachunku pomnożoną przez dwa, jeśli otrzymałeś jeden rachunek?

Kolejny odczyt będziesz miał prawdopodobnie pod koniec sierpnia i wtedy za wystawienie rachunku nie wystawią Ci opłaty, która zgodnie z ustawą jest za wystawienie tego rachunku.

Wszystko się będzie w kwotach zgadzało i de facto wyjdzie tak, jakbyś zapłacił za lipiec. Zapłacisz w ciągu roku w sumie 12 opłat abonamentowych, więc wyjdzie tak jakbyś płacił za każdy miesiąc.

Ja starałem się przekazać coś innego, a mianowicie nielogiczność tych rozliczeń. Bo skoro jest to kwota kosztu wystawienia rachunku, to skoro dostałeś jeden rachunek na podstawie jednego odczytu to zapłacisz za niego teraz dwa razy... a innym razem nic. Chodzi tylko o tą sprzeczność logiczną, ponieważ w ciągu roku i tak zapłacisz 12 takich rachunków.


....

Dobrze, skoro już jesteśmy przy opłacie abonamentowej, to zdradzę jeden z moich pomysłów. Oczywiście wymaga on konsultacji i przedyskutowania.

Już przy tej taryfie ZiK Sp. z o.o. oficjalnie wnioskował, aby stawka opłaty abonamentowej wynosiła UWAGA: 12,06 zł BRUTTO - czyli ponad dwa razy więcej niż jest obecnie. Mam obawy, że przy konstrukcji kolejnej taryfy mogą się postarać o jej takie zwiększenie.

Skoro opłata stawki abonamentowej bierze się m.in. z kosztu odczytu wodomierzy, to można spróbować ją zmniejszyć przez zmniejszenie ilości odczytu wodomierzy. Moim zdaniem najdroższe jest właśnie spacerowanie osoby po domach i sczytywanie. Druk rachunku to grosze. Można także uruchomić - co byłoby wygodne - telefoniczne podanie stanu wodomierza.

Obecnie wodomierze są rozliczane co miesiąc.
Rozporządzenie ministra budownictwa w art. 17 ust. 3 mówi, że odczyty wodomierzy muszą być przynajmniej raz w roku.

Przedsiębiorstwo może wystawiać rachunek za tzw. średnie zużycie wody. Dopiero faktyczne rozliczenie nastąpi po okresie rozliczeniowym i powstanie nadpłata lub niedopłata.

Okres taki może być 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy. Do ustalenia.

W jakiś sposób to rozwiązanie może przyczynić się do zmniejszenia opłaty za wodę i ścieki.

To jest jeden z kilku pomysłów. Reszta bardziej istotnych później.
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1587


Temat: Ceny wody i odprowadzania ścieków w Czeladzi
Przekazali, aby ZiK Sp z o.o. wpisał to we własne środki trwałe. A środki trwałe w przypadku spółki handlowej muszą być amortyzowane. Powstaje dodatkowy koszt amortyzacji i umorzenia.

Taki stan rzeczy jest dobry, ponieważ zabezpiecza się instalację wodno-kanalizacyjną i pozostały majątek trwały przed skutkami zużycia.

W każdym razie jeśli to jest na koncie ZiK sp. z o.o. , wówczas automatycznie musi być wliczone w cenę wody. Moim zdaniem skoro miasto nie śpieszy się z obniżeniem cen wody, należy obciążyć ich chociażby kosztami utrzymania sieci wodociągowej. Teraz sieć utrzymują mieszkańcy.

Możliwość na obniżenie cen wody to oszczędności, przekazanie majątku z powrotem miastu, dopłaty miasta, budowa oczyszczalni i studni głębinowych.

Oczyszczalnia nie powstanie w ciągu roku. Studnia głębinowa jest planowana, ale ne wiadomo kiedy powstanie. Oszczędności szukać może tylko prezes ZiK Sp. z o.o., ponieważ obywatel nie ma wglądu w te najbardziej skryte dokumenty i stan spółki. Trudno wówczas podsuwać rozwiązania.

Dlatego miasto jeśli będzie płaciło za urządzenia, to może zmobilizuje się do szybszego znalezienia sposobu na obniżenie cen wody. Obecnie rola miasta sprowadza się do ustalania taryf.

Koszty amortyzacji i umorzenia związane z majątkiem trwałym to 14% ceny wody i 11% ceny ścieków.

Oczywiście należy zwrócić się najpierw do ZiK Sp. z o.o. o uchwałę dotyczącą polityki rachunkowości oraz o wykaz majątku trwałego i sposób jego amortyzacji i umarzania. Wówczas dopiero będzie w 100% wiadomo jak to rozwiązanie faktycznie pomoże.

ZiK Sp. z o.o. będzie związany umową z miastem Czeladź o nieodpłatne używanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie ustalania przedmiotowych taryf.

Dopłaty miasta oczywiście są też pewnym rozwiązaniem na pomoc przy drogiej wodzie i ściekach:

Dla przykładu dopłaty miasta Czeladź:
- do wody 0,67 zł/m3
- do ścieków 0,13 zł/m3
Dopłaty gminy Jedlcze, która jest niesłusznie na pierwszym miejscu www.ceny-wody.pl:
- do wody 2,18 zł/m3
- do ścieków 6,82 zł zł/m3

Jednak dopłaty możemy jedynie wnioskować przy ostatecznej wersji uchwały. Miasto może nas zwodzić pomocą, a później nie przegłosują dopłat i kolejny rok biernego czekania i wysokich rachunków.

Resztę rzeczy możemy wcielać w życie już teraz.
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=1587


Temat: Dopłaty do wody

W.Pielechowski napisał/a:
Jeżeli tak to w takim razie proszę wymienić chociaż kilka przykładów, w których gmina nie sięga do mojej kieszeni i to nie ważne której.

Rozmawiamy o konkretnej uchwale w konkretnych sprawach. Nie lubię w oczach mydła.


Panie Tadeuszu ja również nie lubię w oczach mydła. Ale to, że Pan Tomek jest zdecydowanym przeciwnikiem wszelkich dopłat nie oznacza, że tych dopłat nie ma. Pytanie jest konkretne.

Wracając jednak do sprawy dopłat do wody. Tu sprawa jest bardziej skomplikowana niż w przypadku dopłat ściekowych i dopłat modernizacyjnych do mikrooczyszczalni. Gdybym zajmował się ta sprawą na pewno musiałbym uzyskać odpowiedzi na następujace pytania:
1. Czy PUK jako monopolista ze 100% udziałem gminy nie wykorzystuje swojej uprzywilejowanej pozycji na rynku dostaw wody?
2. Czy konieczność podwyżek cen wody i usług ściekowych jest wynikiem oddziaływania czynników zewnętrznych (np. ceny energii, ceny usług, opłaty ustawowe itp) czy wewnetrznych leżacych po stronie przedsiębiorstwa i wynikajacych z przyczyn od firmy niezaleznych, czy też leżących po jej stronie?
3. Czy taryfa została przygotowana z zachowaniem przepisów ustawy i rozporzadzenia?
4. Czy koszty kwalifikowane do taryfy zostały do niej wprowadzone w odpowiedniej wysokosci i czy dla wszystkich kosztów istnieje rzeczywiste uzasadnienie ich użycia?
Te cztery pierwsze zadania to powinność i obowiązek Rady Nadzorczej.
5. Czy przedłozona taryfa zawiera oświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej o prawidłowości jej sporządzenia zgodnie z obowiązujacymi przepisami?
6. Czy składniki kosztów wywołujące zmianę wysokości stawek w taryfie znajduja potwierdzenie w ogólnorynkowych trendach i czy w sposób przejrzysty zostało to uzasadnione?
Zadania 5 i 6 to zadania władzy wykonawczej.
7. Czy przedłozona taryfa zawiera oswiadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej oraz opinię służb władzy wykonawczej oraz pisemne stanowisko w tej sprawie Burmistrza?
8. Czy do taryfy dołaczone zostały czytelne i przejrzyste wyjaśnienia składników kosztów powodujacych konieczność wzrostu stawek w taryfie?
Zadnia 7 i 8 to zadnia dla Rady.
Jeżeli wszystkie zadania wykonane zostały z nalezytą starannoscią, a dla wzrostu stawek w taryfie istnieje gospodarcze uzasadnienie wówczas Rada oceniajac skale wzrostu cen (np. zdecydowanie powyżej tzw wskaźnika inflacji) winna zastanowić się czy w ogóle i dla jakiej grupy odbiorców nalezy rozważyć mozliwość zastosowania dopłat.
Zakładając, że wszystkie zadania wykonano z nalezytą starannością, a konieczny wzrost stawek taryfowych wynosi ok. 16 % (inflacja ok 4%, to czym uzasadnić kolejne 12 %?) ja obstawałbym za dopłatą dla osób fizycznych nie prowadzących działalnosci gospodarczej w gospodarstwach domowych zużywajacych wode dla potrzeb zwiazanych z metabolizmem człowieka (potrzeby bytowe). Wysokość dopłaty w mojej ocenie winna wynosić ok. 5-6% do stawek za wodę i scieki.
Chciałbym jednak dowiedzieć się co spowodowało taki wysoki wzrost stawek zdecydowanie powyżej wskaźnika inflacji?

[ Dodano: Pon Paź 12, 2009 22:57 ]
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=5164